Vsmart Extensions

Aktulaności

Święto Niepodległości

Mszą Świętą za Ojczyznę oraz modlitwą przed obeliskiem ku czci i pamięci ofiar I i II wojny światowej mieszkańcy Bucza uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Ks. Proboszcz Ryszard Pluta w pięknej homilii wspomniał o wartościach jakie niesie ze sobą Ojczyzna przytaczając cytaty wybitnych postaci narodowych, a także postać Św. Marcina.

Na zakończenie Ks. Senior Ignacy Piwowarski, przy obelisku, wspomniał o Ojczyźnie w sercach Wielkich Polaków. Upominał także, by dbać o te wartości narodowe, które obecnie są zacierane różnymi ideologiami.

Po modlitwie za poległych odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.

Święto Niepodległości 2014

Ks. Ignacy Piwowarski Honorowym Obywatelem Krynicy - Zdroju

W niedzielę 9 listopada w kościele parafialnym w Buczu miała miejsce uroczystość przekazania insygniów Honorowego Obywatela Krynicy - Zdroju, ks. Ignacemu Piwowarskiego, naszemu rodakowi, przez przedstawicieli Gminy Krynica - Zdrój.

Rada Miasta Krynicy – Zdroju, dnia 15 października br., nadała ks. Ignacemu Piwowarskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Krynicy – Zdroju”.

Ks. Ignacy Piwowarski (ur. 1941 w Buczu). Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku. Kapelan podziemnej „Solidarności”, w latach 1981 – 1992 był proboszczem parafii w Bereście. Pomagał ukrywającym się i represjonowanym działaczom opozycji. W stanie wojennym odprawiał msze św. za Ojczyznę i głosił patriotyczne kazania. Ukrywał sztandar i dokumenty zdelegalizowanego związku. W okresie stanu wojennego plebania w Bereście była azylem dla ukrywających się opozycjonistów. Spotykali się tu przedstawiciele zdelegalizowanej „Solidarności” nie tylko z regionu, ale całej Polski, m.in. Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski i Jerzy Kropiwnicki. Pomagał w zbieraniu funduszy na opłacenie prawników broniących aresztowanych działaczy z Nowego Sącza. Religijno – patriotyczna postawa księdza sprawiła, że ludność Krynicy - Zdroju i okolic nazywała go „Popiełuszką z Berestu”, natomiast „Solidarność” warszawska - „beskidzkim Popiełuszką”. Obecnie jako emeryt, rezyduje w rodzinnej parafii Bucze.

Wówczas tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Krynicy - Zdroju” dla ks. Ignacego Piwowarskiego, w imieniu odznaczonego odebrał Henryk Opilo, były poseł na Sejm RP.

Ks. Ignacy Piwowarski podziękował przybyłej delegacji z Krynicy - Zdroju oraz mieszkańcom Berestu i okolicznych miejscowości za to szlachetne wyróżnienie. Wspomniał także także o wartościach patriotycznych, które ciągle trzeba kształtować i wzmacniać.

Ks. Ignacy Piwowarski w 2012 roku został Honorowanym Obywatelem Brzeska.

Ks. I. Piwowarski - Honorowy Obywatel Krynicy

Odpust ku czci Św. Stanisława BM

Co roku w parafii Bucze świętowana jest pamiątka przeniesienia relikwii Św. Stanisława Szczepanowskiego BM ze Skałki na Wawel. W tym roku odpust parafialny miał miejsce 5 października, gdzie główną Mszę Świętą koncelebrowali księża Edward Bryła, Tadeusz Skóra, Ignacy Piwowarski oraz Ryszard Pluta - proboszcz.

Św. Stanisław jest patronem naszej parafii a jego kult jest znaczący. Nadal istnieją świadectwa obecności Świętego na naszym terenie.

Po Mszy Świętej wierni mogli ucałować relikwie Świętego.

 

Odpust parafialny ku czci Św. Stanisława BM