Nazwisko i imię
ks. mgr Ryszard Pluta
Funkcja w parafii
Proboszcz
Od kiedy w parafii
2008 r.
Zamknij